Bli Derek Prince Partner

Partner-avtale

Ring eller mail oss at du vil være med i vårt Partner-Team!
Du får vår åpningspakke som gir deg anledning til å velge ut:
8 DVD-er etter eget valg (Se titler nederst på siden)
 Du får alle tre «Proklamasjonskort pakkene våre» (3 x 12 kort)
Du vil også få alle våre nye DVD-er og bøker gratis tilsendt så lenge du er PARTNER!

 

Du oppgir ditt månedlige partner beløp; kr 100 – 200 – 300 – 400 – 500
Du binder deg bare for ett år av gangen. Hvis du ikke vil innbetale månedlig, kan du gi 
et engangsbeløp på kr 1.500 eller mer, så er du automatisk med i Partner-Teamet!

DVD-titler du kan velge mellom: «Autoriteten og kraften i Guds Ord», «Synd, rettferdighet og dom», «Overvinn skyld, skam og forkastelse», «Grunnlagt på Klippen», «Herrens skatt: Frykten for Herren», «En visjon av hellighet», «Dåpen i vann», «Dåpen i Den Hellige Ånd», «Gjennom omvendelse til tro», «Tro og gjerninger», «Overføre Guds kraft», «Ved tidsalderens slutt», «Legemets oppstandelse», «Evig dom», «Israel og menigheten – en parallell gjenopprettelse», «Det enestående Israel», «Israels plass i Guds hensikter», «Vet du hvor verdifull du er?», «Kjærlighet som gir overnaturlig kraft», «Usynlige hindringer for helbredelse», «Den Hellige Ånds tjenester», «Å ydmyke seg igjennom bønn og faste», «De fire sannheter», «Hvordan bli utfridd fra onde ånder», «La ditt rike komme», «Oppstandelsen», «Hva det betyr å være en tjener», «Se til farløse, enker og de fattige», «Hvordan unngå å bli forført», «Hans kraft til din rådighet», «Hvordan anvende Jesu blod», «Du kan komme gjennom med seier», «Tilbedelse», «Hva det betyr å være en Guds mann», «Korset i mitt liv», «Basis for profetisk åpenbaring», «Hvordan møte de siste dager uten frykt», «De to innhøstingene», «Hvordan be for Israel», «Det kommer harde tider» og «Fellesskap (Koinonia)»