Åndelig krigføring

Her legger Derek Prince ut om «Guds fulle rustning» som alle kristne har fått tilgjengelig i sin vandring med Jesus (se Efes 6:10-18)

SKU

B 000

Price

kr200.00 NOK

Quantity

Derek Prince tar for seg Guds rike og Satans rike i denne kraftfulle undervisningen. Han viser fra Skriften hvordan "mørkets makter" prøver å hindre de troendes bønner. Ingen kan stoppe mektige engler når bare kristne er utholdende  bønn, faste og tilbedelse. Du lærer hvor viktig det er å ta på deg Guds fulle rustning Efes. 6:10-17, og du blir virkelig utfordret til å gjøre det Guds ord sier!

Til slutt får du innsikt i hva det vil si å angripe fiendens murer. Ved aktivt å utføre det Skriften lærer deg, oppdager du at "kraften" blir gitt til å bryte gjennom "ondskapens mørke". Når du har Gud på din side, er alt mulig. Dine bønner når frem. Det gir tro til å fortsette!