Den Hellige Ånd i deg

Bøker

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvordan arbeider Han i våre liv? Hva betyr det at Han bor inni oss?

«Men dere skal få kraft når den Hellige Ånd kommer over dere» (Apg 1:8)

DEN HELLIGE ÅND ER:
• den som herliggjør Jesus
• den som bor i oss og hjelper oss
• den som åpenbarer Guds ord for oss
• den som støtter oss i bønn
• den som sørger for vårt liv og vår helse
• den som utøser Guds kjærlighet
La deg lede av den Hellige Ånd!


DEREK PRINCE
(1915–2003) har skrevet mer enn åtti bøker, utgitt over 600 lyd opptak og 100 DVD-er som er oversatt til ca. 150 språk. Han la grunnlaget for Derek Prince Ministries International, og hans velkjente radioprogram, Derek Prince Legacy Radio, når fortsatt ut til lyttere på alle verdens fem kontinenter. Dereks tydelige måte å forklare Bibelens innhold på, har hjulpet mange millioner mennesker å bygge en solid grunnvoll og motta en levende tro på Jesus.

ISBN9788292373880

SKU

B102

Price

kr180.00 NOK

Quantity