Guds kraft gjennom proklamasjon

SKU

B007

Price

kr100.00 NOK

Quantity

Kolossal kraft blir forløst gjennom proklamasjon av Guds Ord.

Mange kristne er ikke klar over at denne utrolige kraften er tilgjengelig for dem. Guds Ord har kraftfull virkning i alle situasjoner, det være seg for personlige behov eller internasjonale kriser. 

Derek Prince har proklamert Guds Ord hver dag gjennom mange tiår i internasjonal tjeneste. Han vet gjennom sin egen personlige erfaring hvilken kolossal forandring slike proklamasjoner kan frembringe i den åndelige atmosfære. 

Uansett hva vi måtte møte på: når vi lærer å proklamere Guds Ord inn i våre omstendigheter, så blir Guds  skapende og forvandlende kraft forløst. Enhver troende har både det privilegium og det ansvar å ta i bruk proklamasjon av Guds Ord. 

I denne boken legger først Derek Prince en bibelsk grunnvoll. Deretter gir han praktiske råd for hvordan en kan anvende disse prinsippene. Til slutt oppgir han mange kraftfulle skriftsteder inndelt i nyttige kategorier til daglig bruk.