Hover for zoomClick to enlarge

SKU: B201

''...och genom hans sar ar vi helade''.

.. - Jesaja 53:5 Folkbibeln

Den Store Läkaren har försett alla troende med det fullkomliga receptet för en förträfflig hälsa.

I Guds medicinflaska kommer du upptäcka hur du kan…

— Hitta Guds recept för dig

— Lyssna till hans direktiv

— Läsa instruktionerna noggrant

— Följa hans riktlinjer exakt

När du tar medicinen som det står, kommer du upptäcka att Gud är sannfärdig i sitt ord — han önskar att återställa din fysiska, mentala, känslomässiga och andliga hälsa.

kr70.00 NOK