Guds Medisinflaske

I "Gud`s Medisin Flaske" oppdager du hvordan du kan...

    finne Gud`s spesielle resept til deg
    lytte til Hans rettledning
    lese instruksjonene nøye
    handle nøyaktig på Hans veiledning

Når du tar medisinen som det står, vil du erfare at Gud er
trofast og sann mot Sitt Ord.
Han ønsker å gjennopprette din fysiske, mentale, emosjonelle og åndelige helse.

SKU

B 001

Price

kr70.00 NOK

Quantity