Guds ord helbreder

Kraft til å bli helbredet 

Bestselgende forfatter og bibellærer Derek Prince deler her spennende erfaringer med deg fra sine egne og andres mirakuløse helbredelser og forklarer oss ut i fra sannheter i Guds ord hvordan du kan stille deg selv for å motta Guds forsørgelse og kraft til helbredelse. Gjennom denne utrolige ressursboken kan du...

  • Gjenkjenne årsaker til sykdom og skrøpelighet
  • Fjerne åndelige hindringer for helbredelse
  • Lære hvorfor helbredelse skjer - og hvorfor ikke
  • Løse ut utilgivelighet og bitterhet
  • Erfare helbredelseskraften fra Guds ord

SKU

B 052

Price

kr270.00 NOK

Quantity