Israel og menigheten i endens tid

SKU

B 026

Price

kr140.00 NOK

Quantity

"Hvorfor er verdens oppmerksomhet rettet mot dette lille landet Israel?
Hvordan kan Midtøsten oppnå sann rettferdihet og fred?
Hvordan berøres dagens kristne av Israels historie og framtid?" 

Dette er noen av de spørsmål som Derek Prince går løs på i sin klare og grundige analyse av Guds profetier vedrørende Israels land og folk. En skarp bibelsk analyse åpenbarer hvorledes Israels skjebne tydelig skiller seg fra menighetens skjebne, selv om de er sammenvevd med hverandre. Israel befinner seg nå i sentrum av en voldsom åndskamp, men Gud har opprettet ugjenkallelige pakter med både Israel og menigheten. Hvis man ikke reiser tvil om Skriftens troverdighet, er derfor gjenopprettelsen av Israel av største betydning for kristne. 

Både Israel og menigheten er resultatet av guddommelig utvelgelse og er gjenstand for Guds nåde og dom. Hans hensikter kan oppnås gjennom begivenheter som Holocaust, eller politiske forandringer,men hans rettferdighet vil til sist seire over alle omstendigheter, inkludert over de folkene som vil dele landet Israel, enten vi forstår det eller ikke. 

Derek Prince oppfordrer kristne til å erkjenne sin åndelige gjeld til Israel og løfte opp landet i bønn og be for Jerusalem.