Israels plass i Guds hensikter

Det er viktig for kristne å vite hvorfor Israel blir nevnt så ofte i både Det gamle og Det nye testamentet. Vi kan ikke fullt ut forstå Bibelen på dette området før vi har innsikt i Israels plass og betydning.

SKU

V017

Price

kr80.00 NOK

Quantity