Jubileumsutgave Bibelkurs 20 leksjoner

SKU

100108

Price

kr260.00 NOK

Quantity

Nesten over alt i dagens kristne verden finner vi mennesker som gjerne vil være kristne – men som er svake, redde, umotiverte, nedslåtte. I nær sagt alle disse tilfellene er årsaken den samme: de har aldri lært å lese Bibelen på egen hånd, eller brukt dens lære i praksis i sine egne liv. Det er derfor Gud sier i Hosea 4,6: ”Mitt folk skal gå til grunne fordi det ikke kjenner Gud.” Så snart man får kunnskap om Bibelens sannheter, og om hvordan disse sannhetene kan ha en praktisk anvendelse i ens eget liv, er resultatet alltid det samme: fred, seier, fremgang, fruktbarhet.

1. HENSIKTEN MED DETTE BIBELKURSET

Dette kurset har fire hovedformål:

(1) Å gi deg grunnleggende bibelkunnskap som du kan bruke til å bygge opp et sterkt og vellykket kristenliv.

(2) Å gi deg øvelse i å lete i Bibelen, og i å finne fram til Guds vindunderlige løfter på egen hånd.

(3) Å gi deg trening i å analysere et skriftsted, slik at du selv kan finne dets riktige mening.

(4) Å oppdra deg til kun å godta åndelig lære som kan bevises ved direkte henvisning til Bibelen.