Korsets Kraft

SKU

B 016

Price

kr40.00 NOK

Quantity

Den guddommmelige utveksling ved Jesu offerdød på korset. 

Hele evangeliets budskap dreier seg om én historisk hendelse: Jesu offerdød på korset. Dette er grunnlaget for det Paulus skriver i Fil.4:19 "Og min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus." 

"Alt dere trenger" dekker ethvert område av ditt liv:

  • ånd
  • sjel 
  • legeme
  • tanker
  • følelser
  • materielle, økonomiske behov

Lær hvordan du kan anvende den guddommelige utvekslingen i ditt liv.