Hover for zoomClick to enlarge

SKU: B202

et du vilka krafter som påverkar ditt liv från dag till dag?

Upplever du eller din familj återkommande sjukdomar eller olyckor? Befi nner du dig ofta under mentalt, emotionellt eller ekonomiskt tryck? Är dina nära relationer kaotiska? Undrar du varför andra upplever framgång så lätt men den verkar gäcka dig? Bibelläraren Derek Prince visar hur krafterna bakom välsignelser och förbannelser kanske är i verksamhet i ditt liv. Utifrån Guds ord

och verkliga livserfarenheter kommer Prince hjälpa dig att förstå förbannelsernas orsaker – ockulta aktiviteter, dold synd, missbruk, övergivenhet, till och med synder i en tidigare generation – och undervisa dig om hur du blir fri från förbannelser, så att du kan börja åtnjuta förmånerna med Guds välsignelser. Mer än 1,6 miljoner läsare har fått en livsförvandlande andlig insikt utifrån denna banbrytande bok. I denna utökade utgåva avslutas varje kapitel med en studiehjälp – för dig själv eller en mindre grupp – med repetitionsfrågor, hur undervisningen kan tillämpas i livet och en minnesvers. Med Derek Princes hjälp kan du uppleva frihet från problem som har plågat dig i åratal och komma i åtnjutande av den framtid som Gud har planerat för dig.

kr240.00 NOK