Vet du hvor verdifull du er?

De fleste kristne vet ikke hvor verdifulle de er i Guds øyne. Dette handler ikke om å være ydmyk for Gud, men heller at du har lavt selvbilde. Det er bare når du kjenner din verdi at du kan utøve sann ydmykhet.

Derek Prince viser oss hva Bibelen sier om vår verdi i Guds øyne.

SKU

V018

Price

kr80.00 NOK

Quantity